Tag Archives: Chính sách và quy định

Chính sách và quy định

I. QUY ĐỊNH VỀ NGHĨA VỤ CỦA NGƯỜI BÁN VÀ NGƯỜI MUA – Nghĩa vụ của Người bán:  . Tư vấn, hướng dẫn tất cả các thông tin liên quan tới sản phẩm để Người mua hiểu và có thể sử dụng dịch vụ.  . Cung cấp đẩy đủ sản phẩm cho Người mua đúng […]